Velkommen til Lilleøen Gård.

Gården ligger på sørsiden av elven Namsen i Overhalla kommune, ca 10 km fra Ranemsletta. Eiendommen er totalt på ca. 5000 da, hvorav 276 da er dyrket mark.
Inge Olav Lilleøen som eier gården, driver i dag med kornproduksjon i tillegg til skogsdrift.
Bygdesaga, samt utnyttelse av jakt- og fiskerettighetene, er også en viktig tilleggsnæring.